DAN OCH GAD

I Serica var folket DAMNAE grannar med Garinaei. DAMNAE kallades av kineserna för Dingling, vilket kan vara en version av "DANGALAI", som betyder "DAN-AV-GALILÉEN". Dangalai hade fordom i Iran varit grannar med Gadrosiens goter. DAMNAE är ett namn som minner om Britanniens DAMNONII och DAMNONER. DAMNONII fanns i Skottland där de var grannar med folket GADENI vars namn härrör från GAD, och inom vars domäner den nordliga floden DON (jfr DAN) finns. Ett folk med ett liknande namn, DAMNONERNA, fanns i Devon och Cornwall, och deras område var också känt som DAMNONIA1 - det var uppkallat efter DANS stam. Dans stam gav upphov till DONS barn2 och DANAS stam i keltisk mytologi. DANAS stam kom (enligt irländsk tradition) till de brittiska öarna från Israels land3 via Grekland4 och Skandinavien5. Området Damnonia i södra Britannien kallades alternativt för Dannonia och "Defenia"6. Namnet "DEFENIA" påminner om DAPHNIA7 som var den plats som DAN tidigare bebodde i norra Israel. DAPHNIA är också i Talmud8 ett namn om är förbundet med de tio förlorade stammarna. I Skottland var Gadeni grannar med Damnonii, och lite längre söderut fanns staden Danum, som senare skulle ockuperas av daner från Danmark. Något slags samband fanns mellan goterna och Skottland, och några engelska författare kallade goterna för ysgoter9. År 1404 rapporterade ärkebiskop Johannes de Gabonifontibus (som hade varit i England): "Två små nationer bor utmed och runt omkring Svarta havet; thaterna och en del goter. Goterna påstår sig härstamma från skottarna och de talar som engelsmännen"10. I förbigående kan nämnas att en del av dessa thater (härstammande från Efraims "Tahat") praktiserade judendom11 och att deras nutida ättlingar invandrade till Israel på 1980-talet. Fordomdags hade Dans stam i Israels land varit uppdelad i två (eller tre eller fler) olika grupper. En av grupperna hade varit i norr12 och där varit grannar med GADS stam.


1Wilkes s 16, jfr Mezger.
2Squire-1 s 14.
3Poole s 208.
4Flood kap 2, Markale s 395.
5Flood kap 2, Markale s 395.
6Mezger s 10.
7Josephus, Wars 4:11.
8Jerus. San. kap 17, L. 6, 29, 2. 4 Mos Rab. 16.
9La Tour D'Auvergne (1796) s 284.
10I. Tardy, Acta Orientalia 32:78 s 90.
11I. Tardy, Acta Orientalia 32:78 s 101, 28.
12Josua 19:42.Tillbaka