GADITISKA FOLK

GAD

Gudos var ett av goternas namn.
Geterna var en gotisk grupp på Balkan och i Skandinavien, eller också var Getae helt enkelt en annan form av namnet "got".

Guti var ett namn som användes om Skandinaviens goter och öster om Kaspiska havet, även om en del moderna historiker felaktigt translittererar namnet (från kinesiska tecken) som "Yuehchi".

Gutoner = goter vid östersjökusten.
Gautoi i Skandinavien.
Gadrosien i Iran.
Gad var ett namn som användes om goter.
Pasargadoi betydde "Gads söner" i det forntida Iran.
Thatagydes i det forntida Afghanistan: "Thata-" stod för teutoner och "Gydes" för goterna.
Gadeni i Skottland.
Gaedhals i det forntida Skottland och på Irland.
Geddingarna var en med anglosaxarna förbunden släkt.


GADS KLANER:

Sifjon (Tsifion)
Thaifalli (gotiska allierade som från Skytien migrerade till Frankrike).

Haggi (Chaggi)
Chauci (franker även kända under namnen "Hugo" och "Hocing"), Ynglingar (Sverige), Cauci (Irland).

Suni (Shuni)
Suioner (=Sviones) (Sverige).

Esbon (Etsbon)
Bastarnae (gotisk galatisk grupp som flyttade till Frankrike), astingar, hastingar (vandalgrupp som invaderade England och Skottland).

Osni
Osnabrück (frankiska Tyskland).

Eri (Geri)
Grani (Sverige), Greotingi (goter (götar), Sverige)

Arodi (Ha-Arodi)
Harudi (Norge), reidgoter (=hrodgoter) (Skandinavien)

Areli (Ha-Eruli)
Eruli (heruler) (förbundna med goter, Sverige)

Guni
Chouni (hunner), se Naftalis Guni (Egan - Danmark, Gugerni - Holland).Tillbaka