GADS SPRIDNING

När man läser Bibeln (1 Krön 5:26) får man intrycket att stammarna Ruben, Gad och halva Manasse var de första som bortfördes, och enligt en tradition kommer halva Manasse stam även att bli den första som återlöses.
Denna bok visar att namn som påminner om Gad har förekommit bland folk om vilka det på annat sätt var känt att de härstammade från Israel. Stammen Gad bortfördes tillsammans med Ruben och halva Manasse stam till Hala, Habor, strömmen Gosan och till Hara. Gad återkom i form av Guti, vilka var allierade med Saka Gimiri (Cimiri) i Mesopotamien och Zagros bergsregion. Från detta område förgrenade sig Guti och delade upp sig i kända grupper, varav en begav sig västerut för att bli Balkans geter. En annan grupp förgrenade sig österut från Hara. I den östra iranska sfären omkring "Hara" återkom gaditerna i form av Pasar-Gadae, i namnet Gadrosien, i Karmaniens gadanopydrer och i form av Gu-te (goter), vilkas namn understundom felaktigt translittererades som "Yuehchi"1. Själva namnet "Got" eller snarare "Goth" [vilket på engelska betyder got] betyder GAD och är ett annat sätt att uttala namnet på på hebréiska, medan goterna i själva verket själva i några fall kallade sig för "Gad" eller något liknande. Det är i varje fall belagt att goterna kallade sig själva för "GUDA"2 eller "GODO"3. "GAD" erkänns vara en rot som förekommet i gotisk toponomi4; d v s förekomsten av roten "GAD" i ortnamn accepteras av historiker som ett bekräftande tecken på att motsvarande plats troligen en gång i tiden var förbunden med goterna. Gaditerna var också kända i Skottland (som "Gadeni") och på Irland som "Gaedhals".


1Se kapitlet om israelitiska stammar i den iranska sfären.
2Shore s 29.
3Isidore av Sevilla, "History of the GODOS, Vandals, Sueves".
4Blochet s 159.Tillbaka