Rekommendationsbrev från Rabbin Abraham Feld


Maccabee Institute For Emergency Rescue,
Educational, and Social Aid.


Jerusalem, Israel

4 juli, 1993

I samband med att jag läste herr Yair Davidys bok om de tio förlorade stammarnas förskingring, och samtidigt reflekterade över hur denna information av de flesta kommer att tas emot som ny och häpnadsväckande, kom jag att tänka på en lag som den amerikanske presidenten Bush nyligen skrev under.

Den 20 mars 1992 skrev presidenten under en historisk resolution, gemensamt författad av kongressens båda hus, vilka i denna erkände de sju "Noa-lagarna" som "samhällets grundsten ända sedan civilisationens gryning", och uppmanade Amerika att "återvända till de moraliska och etiska värden som de sju Noa-lagarna inbegriper". (House Joint Resolution 104, Public Law 102-14).

Denna resolution är på samma gång ett erkännande av de fem moseböckernas relevans, och en grundval för en gemensam nämnare bland alla nationer i världen.

På liknande sätt står herr Yair Davidys lärda verk som ett vittnesbörd om ett gemensamt arv och blodsband som så många människor delar utan att själva veta om det.

Herr Yair Davidy är en första klassens historiker som har producerat en överraskande bok. Han skriver i samma anda som den i Vilnius verksamme Gaon Elyahu, vilken skickade iväg sändebud vars uppdrag var att leta efter de förlorade stammarna.

Sannerligen, Jerusalems Talmud förkunnar att de tio stammarna kommer att vara rättfärdiga och omvända i kommande dagar (Sanhedrin, 10).

Herr Davidys mästerligt dokumenterade och på djupet tankeväckande verk hjälper sålunda världen att komma framåt i den dynamiska försoningsprocessen.

Vi från det mackabeiska Mossad har ingenting annat än högsta uppskattning och respekt för detta värdefulla bidrag till kunskapen om våra rötter och arv.Med kära hälsningar och välsignelser

Avraham Feld.

Volontärledare
Samordnare i krisinterventionsteametTillbaka

1