התנ"ך
פרק עשירי

 

עובדיה ויונה

עובדיה
רק יוסף יכול !

הספר של עובדיה מכיל נבואה נגד אדום. אדום הוא עשיו ומזוהה עם גרמניה ורומא העתיקה (מגילה ו) ולפעמים באירופה באופן כללי.

עובדיה אמר שבאחרית הימים:

 בית יוסף ישמיד את בית עשיו (א,יח). בתלמוד (בבא בתרא קכג:ב) נאמר שרק יוסף מסוגל להביס את עשיו:

<<ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש" (עובדיה א, יח)>>.
 אנו מזהים את יוסף עם הבריטים והצפון-אמריקאים אשר הוכיחו עצמם כמסוגלים להביס את הכוחות המשולבים של גרמניה, איטליה, ועמים אירופאים אחרים יחד עם יפן. לארצות אלה (גרמניה וכו') יש צאצאים של עשיו בין שליטיהם ובאוכלוסייתם.

עשרת השבטים בצרפת ובאנגליה!

עובדיה דיבר על גולי ישראל מבני עשרת השבטים ב"צרפת"!

עובדיה א,כ: וְגָלֻת הַחֵל הַזֶּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר כְּנַעֲנִים, עַד צָרְפַת, וְגָלֻת יְרוּשָׁלִַם, אֲשֶׁר בִּסְפָרַד--יִרְשׁוּ, אֵת עָרֵי הַנֶּגֶב.  
רש”י: ”וגלות החיל הזה לבני ישראל אשר כנענים, עד צרפת. גלות אשר הוא מבני ישראל שגלו מעשרת השבטים עד צרפת...ואומרים הפותרים צרפת הוא המלכות שקורין [קוראים] פרנצי”א בלע”ז..

רמב"ן (ספר הגאולה, שער הראשין, ע'רעד): <<בית יוסף, מיוחס למלכות ישראל, שהם עשרת השבטים...וכבר גלו ועודם הם שם, והם גלות צרפת וכנען, שהם בקצוי צפון...>>
אבן עזרא: <<וגלות. אמר רבי משה הגלות שהחלו לגלות...אשר כנענים. שמענו מפי גדולים כי ארץ אלמני”א [ז.א. גרמניה שנקראת "אלמני”א" בצרפתית] הם הכנעניים שברחו בפני בני ישראל בבואם אל הארץ גם ככה צרפת היא פרנסי”א..>>

אברבנל: <<וגלות החל הזה רוצה לומר והגלות המתחיל הזה לבני ישראל אשר הלכו בני ישראל בכנענים עד צרפת שהוא פרנצי”א...ואל ירע בעיניך אומרו צרפת ולא זכר אינגלאטירה [אנגליה] שהלכו שם גם כן כי הנה האי ההיא לחלק צרפת תחשב מצרפת היה בתחילה וכן קראוה בספריהם הקדמונים אי צרפת עם היות שאחרי כן נבדלה מצרפת ונעשתה מלכות בפני עצמה...>>

מהמפרשים הנ”ל אפשר להבין שהמונח "צרפת" כולל את הארצות הנקראות "צרפת" ו"אנגליה" (איי בריטניה) בימינו ו"כנענים" הם תושבי  ארץ גרמניה.

אפשר להבין את נבואת עובדיה כך:

עובדיה א,כ: <<וגלות החיל [הגלות הראשונה שהחלה לפני שאר הגלויות] הזה לבני ישראל אשר כנענים, עד צרפת [של עשרת השבטים שהתישבו בהתחלה בגרמניה אבל אחרי-כן עברו לצרפת ושכנותיה ואי בריטניה].

תרגום התנ”ך של קאלוין (Calvin, Geneva 1599) בג'ניבה, שוויץ, ציטט מסורת של היהודים שהכוונה ב"כנענים" בעובדיה א,כ היא לארץ הולנדיה, כלומר שעשרת השבטים נמצאים בצרפת (ואנגאליה) והולנדיה ובאזוריהם. גם הרמב”ן (ספר הגאולה) הבין מעובדיה שעשרת השבטים של בית יוסף הם "בצרפת בקצה הצפון".  

פירוש דעת סופרים:

<<וגלות. בימי אחאב כאשר גברו קשרי המסחר בין ישראל לצורים התיישבו מבני ישראל במושבות הצידונים מעבר לים.

.החל הזה. אלו שהחלו לגלות כבר עתה ויצאו הרחק מארצם...

אשר כנענים. הכוונה לבני צור וצידון שהיו כנענים והודגשו כאן בשם זה, לומר אף שהם [בני ישראל] יושבים עם הכנענים לא יאבדו ביניהם.

עד צרפת. יש מקום בשם צרפת ליד צידון (מלכים א, יז ט). נקל לפרש כי הכוונה כאן לעיר זה שהיתה עיר צידונית. אולם מסיגנון הלשון נראה כי מדובר במקום רחוק ועיר זה היתה סמוכה מאד. מזה נראה שמדובר כאן בארץ הרחוקה ששמה בעברית צרפת עד היום הזה שהיו בה אז מושבות של צידונים ובתוכם התישבו גם מבני ישראל נח). נח) שמא המקום צרפת בארץ היה על שם ארץ זה שהיתה קשורה באיזה עניינים עם תושביה.>>

רואים שלפי "דעת סופרים" הכנענים הם הפניקים מבני צור וצידון ובני ישראל התיישבו ביניהם בארץ צרפת, שהוא "פרנסיה" (France) במערב אירופה. לפי אבן עזרא הכנענים הם אנשי גרמניה מכיוון שבני כנען באו (יחד עם עמים אחרים) לארץ גרמניה. שני הפירושים לא בהכרח סותרים אחד את השני. בני עשרת השבטים כן גלו בספינות של צור וצידון וכן התיישבו בארצות תחת חסותם. בני צור וצידון הקימו מושבות בצפון אפריקה, בספרד, בצרפת, ולפי דיודורוס (היסטוריון קדום של רומא,  21-90 לפני הספירה) גם במערב אירופה. בכל אופן הנבואה של עובדיה מתייחסת לבני יוסף היושבים בצרפת, באיי בריטניה, ובאזורי הצפון.  הם ילחמו נגד בני עשיו ויביסו אותם. רק להם יש את היכולת לכך.

יונה
 
הספר של יונה מספר איך ה' אמר ליונה ללכת לעיר האשורית נינווה ושם להכריז שבעוד 40 ימים נינווה "נהפכת". יונה הבין מזה שנינווה תושמד. יונה לא רצה במשימה זאת והשתדל לברוח באוניה לתרשיש בספרד. סערה התעוררה בים והימאים באוניה הבינו שכוח על טבעי גרם למאורע. הם הטילו גורלות והתוצאה הצביעה על יונה. יונה  פנה לימאים:

<<וַיּאמֶר אֲלֵיהֶם, עִבְרִי אָנכִי; וְאֶת יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם, אֲנִי יָרֵא, אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת הַיָּם, וְאֶת הַיַּבָּשָׁה>>  (יונה א,ט).
יונה אמר להם שהוא "עברי" ולאחר מכן הם  הטילו אותו לתוך הים.

כאן אנו רואים כי התואר "עברי" קשור עם עבודת אלוקי ישראל באופן הדדי. יונה היה עברי בדרך לתרשיש בספרד. בתקופה קצת יותר מאוחרת בני ישראל מעשרת השבטים גורשו לספרד. הם היו קשורים לתרשיש וידועים בתואר "איברי" כלומר "עברים". מספרד הם עברו הלאה לגאליה (צרפת) ולאיי בריטניה. התושבים ה"קלטים" של בריטניה נקראו "איברי" (עברים) בפי עצמם ומפי הקדמונים. השורש "עברי" נמצא לעתים קרובות בשמות של מקומות ושבטים אצל  עמי ה"קלטיים" המערביים.

צוות הספינה זרק את יונה לתוך הים. "דג" (לויתן או יצור אחר בים) בלע את יונה ואחרי שלושה ימים הקיאו על החוף. הוא הלך לנינווה והחל להתנבא. תושבי נינווה שינו את דרכם הרע וחזרו בתשובה. הם הטיבו את מעשיהם וכך נהפכו לאחרים. בדרך זו נינווה באמת "נהפכת" וניצלה מאסון.

פלישות אנגלים, סקסונים, יוטים, ואחרים לבריטניה
אחים אחרים

אחים אחרים - פרק אחד עשר

Brit - Am

תוספות וסיכום

תוכן