היסטוריה

פרק שלוש עשרה  

 

מסלולי הגירה

בעקבות גלות עשרת השבטים
©
1. דרך הים

רוב הגולים הועברו על ידי האשורים לצפון אבל חלקם נלקחו דרך הים בספינות הפניקים והפלשתים אשר פעלו מטעם אשור. העברים גלו לספרד, גאליה, ואיי בריטניה. עדויות לתהליך נמצאים בתנ"ך, בדברי מפרשים, אגדות, ממצאים ארכיאולוגים, וכתבים היסטוריים. הוכחות חד משמעיות ומקובלות הגיעו מחפירות בספרד ובפורטוגל. הגולים שהלכו לספרד עברו משם לצפון לגאליה או לעבר הים לאיי בריטניה.

2. דרך היבשה לצפון

בשנות 740-720 לפני הספירה המוני בני ישראל הובלו לצפון, לארם נהריים, לארץ מני, לערי מדי, להרא, ולעוד מקומות. באותם אזורים הם התמזגו עם בני גומר והפכו לחלק מהגימירי, הסקיתי, והגותי.

3. גימירי לאירופה

בסביבות שנת 640 לפני הספירה בני צאצאי גומר (גימירי) עברו דרך טורקיה ומצרי הבוספור לתוך אירופה והמשיכו למערב. בגאליה ובאיי בריטניה הם אימצו את תרבות הקלטים ומזהים אותם כקלטים גלעדים (גלאטי), ובלגאי. צאצאיהם בולטים באיי בריטניה ובמיוחד בוואלס, בסקוטלנד, ובאירלנד.

4. בואם של סקיתים ראשונים למערב

בסביבות שנת 550 לפני הספירה הסקיתים עברו מהמזרח התיכון לצפון לתוך רוסיה. בשלב מוקדם, חלק מהם המשיכו למערב.

5. סקיתים מלכותיים עברו למערב

בני עשרת השבטים כאשר היו עדיין תחת עול אשור התמזגו בתוך הסקיתים. הם התקדמו מנתינים לבעלי ברית ובסוף לשליטיה ולמחריביה של אשור.  הנביא מיכה פרק ה' מתאר את התהליך. לאחר מכן הם עברו לערבות רוסיה (ל"סקיתיה") כפי שהסברנו. הסקיתים המלכותיים היו השליטים של כל עמי סקיתיה. בתקופה בין 300 ל100 לפ"ה שינויים באקלים ולחצים מעמים אחרים (כגון ה"סרמטי") הניעו את הסקיתים המלכותיים לעבור למערב. בתחילה הם התיישבו בבולגריה ולאחר מכן עברו לסקנדינביה.

6. סקיתים ברברים

 בד בבד עם הגירת הסקיתים המלכותיים| שאר הסקיתים סבלו משינויים באקלים, שנות בצורת, ומלחמות בינם ובין עצמם ובין עמים אחרים כגון ה"סרמטי" וה"הוני". הם החלו לעבור למערב באופן מתמיד, גלים גלים. הפלישה למערב הגיעה לממדים המוניים כאשר בשנות ה400 לספירה ההונים עברו לאירופה והביאו רבים מצאצאי הסקיתים עימם.

7. הדנים ונפתלים עברו לסקנדינביה

כאשר שאר עמי סקיתיה הגיעו למערב קבוצת עמים בשם "נפתלי" (גם ידועים בתואר "הונים לבנים") נשארה במזרח סביר ובמערב סין. בשנות 450 ל500 לספירה הם החלו לעבור למערב ובשנות ה500 וה600 הם הגיעו לסקנדינביה. הם כללו את הדנים. הדנים באו משבט דן והנפתלי משבט נפתלי. הנפתלי פלשו לנורווגיה. הדנים עברו משוודיה לתוך דנמרק. קודם לכן היו בדנמרק אוכלוסיה של אנגלים, יוטים, ואחרים. היתה מסורת שה"יוטים" היו צאצאי יהודה וה"דנים" צאצאי שבט דן והאנגלים היו אחיהם.   

בשבדיה התיישבה אוכלוסיה של גותים וסואני. הגותים היו צאצאי שבט גד. ה"סואני" היו מבני השוני מבני גדי.

בראשית מו,טז: וּבְנֵי גָד, צִפְיוֹן וְחַגִּי שׁוּנִי וְאֶצְבֹּן, עֵרִי וַאֲרוֹדִי, וְאַרְאֵלִי.  
השם  "שׁוּנִי" בניבים שונים יכול להישמע כמו "סואני". ה"אֲרוֹדִי" הפכו להרודי (Harude) וה"אַרְאֵלִי" להרולי (Heruli) בשבדיה.
8. הפלישות של הויקינגים

הנדידות המומשכות לסקנדינביה יצרו לחצים וגרמו לפיצוץ אוכלוסין. אנשים אשר קודם לכן התגוררו על החופים של סקנדינביה נדחפו כלפי חוץ והחלו לעבור בדרך הים בקבוצות מאורגנות של שודדים ומתיישבים. הסקנדינבים שירדו לים ועברו למקומות אחרים היו ידועים בשם "ויקינגים".

9. הנורמנים

הויקינגים פלשו לאנגליה, אירלנד, נורמנדיה (במערב צרפת), ולמקומות אחרים.  בנורמנדיה הויקינגים קיבלו את התרבות ואת השפה של צרפת והיו נקראים "נורמנים", כלומר "אנשי הצפון" ומקום התנחלותם נקרא "נורמנדיה". מארץ נורמנדיה

הם כבשו את אנגליה בשנת 1066.  מאנגליה חלק מצאצאיהם עברו לסקוטלנד, וואלס, ואירלנד.

10.  פיקטים, סקוטלנד, וכוזרים

קבוצות הסקאי ועוד קבוצות מצאצאי ישראל מהגותי ונפתלי  נשארו באזור הרי הקוקס ותחומים סמוכים של סקיתיה. הם התמזגו עם ה"אגאתירסי" ( (Agathyrsiויצרו את עם הכוזרים שהתגיירו. חלק (אבל לאו דווקא הרבה) מצאצאיהם נמצאים היום בין היהודים. הגרעין האמיתי של הפדרציה של הכוזרים היה ה"אגאתירסי". טרם הופעת הכוזרים ה"אגאתירסי" נמצאו במקומות שונים ומתחלפים מהים השחור ועד לחוף הים הבלטי בצפון. באיזה שהוא שלב בין שנות ה50 לפ"ה ועד 300 לס"ה ה"אגאתירסי" שלחו קבוצה מאנשיהם לעבר הים לסקוטלנד ושם הם נקראו "פיקטים"© (Picti). הפיקטים התיישבו בצפון סקוטלנד ושמרו על עצמאותם והחרידו את כל מי שהעיז לבוא נגדם.

שאר ה"אגאתירסי" שנשארו בתחומי רוסיה הפכו ליהודים בין שנת 600 ל700 לספירה. הייתה להם מסורת שהם צאצאי כמה משבטי ישראל. הכוזרים נמצאו בעיקר ברוסיה הדרומית אבל ממצאים ארכיאולוגיים מוכיחים את הימצאותה של מושבה קטנה של כוזרים בשבדיה. ה"אגאתירסי"  באו משבט מנשה, מגלעד, ממשפחת האיעזרי.

במדבר כו,כח: בְּנֵי יוֹסֵף, לְמִשְׁפְּחֹתָם מְנַשֶּׁה, וְאֶפְרָיִם.  כו,כט: בְּנֵי מְנַשֶּׁה, לְמָכִיר מִשְׁפַּחַת הַמָּכִירִי, וּמָכִיר, הוֹלִיד אֶת גִּלְעָד; לְגִלְעָד, מִשְׁפַּחַת הַגִּלְעָדִי.  כו,ל: אֵלֶּה, בְּנֵי גִלְעָד--אִיעֶזֶר, מִשְׁפַּחַת הָאִיעֶזְרִי.
השם "איעזרי" הפך ל"אגאתירסי" כאשר ה"ע" נהיה ל"ג" ו"זרי" נהיו "רסי". שינויים אלו מקובלים בבלשנות והיו שכיחים בארצות הסקיתים.  

הכוזרים והגותים נחשבו בעיני משקיפים בימי הביניים המוקדמים כחלק מעשרה השבטים. באופן דומה, ההיסטוריון "גילדס" (Gildas) בבריטניה בשנות ה500 לס"ה החשיב את עמו כבני ישראל. להיסטוריון "באיד" ( (Bedeשל האנגלו–סקסונים היו סברות דומות לגבי עמו. גם הגותים החשיבו את עצמם כצאצאי ישראל.

11. מגרמניה לצפון אמריקה

ההיסטוריון הרומאי, "טקיטוס (Tacitus), דיווח על מסורת שהגרמנים יצאו מ"מנוס" (Mannus) , ז"א ממנשה של ישראל! תושבי גרמניה, ש"טקיטוס" דיווח אודותם הם לא הגרמנים של היום. האנשים ש"טקיטוס" דיבר על פי רוב עברו למערב, לבריטניה, לצרפת, להולנד, ולבלגיה. אחרים נשארו לזמן מה אבל הם היו מעטים מול המוני מהגרים חדשים שבאו מהמזרח. בכל זאת, רבים מצאצאי ישראל נשארו בגרמניה, במיוחד במערב, עד לסביבות שנות ה1800 כאשר גלים על גבי גלים מהם עברו לארה"ב. המהגרים מגרמניה לאמריקה היו שונים מאלה שנשארו אחריהם בתכונות גופניות, במבנה חברתי, ובהשקפותיהם. באופן כללי הם היו פחות אנטישמים או לא אנטישמים בכלל. הם היו (בהשוואה לאלו שנשארו) יותר ליברלים ובעלי חשיבה עצמאית. לעיתים קרובות הם השתייכו לקבוצות דתיות לא שגרתיות ששמו יותר דגש על התנ"ך וכאמור אפילו סוג המבנה הפיסי שלהם היה שונה. בעבר, כאשר הם היו עדיין בגרמניה הם השתייכו לכיתות ולקבוצות חברתיות שמעולם לא ממש השתלבו בזרם המרכזי של החברה הגרמנית. באופן דומה, בבריטניה, המהגרים לאמריקה היו שונים. הם באו או מהמערב והצפון או שהשתייכו ליסודות חברתיים שחיו בנפרד מאחרים. במקרה של גרמניה מדובר על צאצאים של ישראל שהתבדלו משכניהם ועברו. לעיתים קרובות בגרמניה כל אנשי כפר אחד היו נשארים כאשר כל התושבים של הכפר הסמוך היגרו לאמריקה. בימי קדם המתיישבים של כפר האחד היו ממוצא שונה מהתושבים של הכפר השני.

12. בריטניה ושאר אירופה

מה שנאמר בקשר לבריטניה וגרמניה מתועד במסמכים ומחקרים היסטורים. אותה תופעה התרחשה בכל רחבי אירופה בכל מקום שצאצאי ישראל נמצאו. בבריטניה, המקרה הוא של צאצאי שבט מנשה המבדלים את עצמם מאחיהם משבט אפרים. רוב המהגרים לארה"ב בשנות הראשונות לקיומה באה מצפון ומערב בריטניה מאזורים של בני שבט מנשה.

עמוס ט,ט: כִּי הִנֵּה אָנֹכִי מְצַוֶּה, וַהֲנִעוֹתִי בְכָל הַגּוֹיִם אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל, כַּאֲשֶׁר יִנּוֹעַ בַּכְּבָרָה, וְלֹא יִפּוֹל צְרוֹר אָרֶץ.
אחים אחרים

אחים אחרים - פרק ארבע עשרה

Brit - Am

תוספות וסיכום


© תיאור הגירת צאצאי הסקיתים למערב ביתר פירוט נמצא בנספח מספר שתיים, בסוף הספר: ישראל באירופה: תנועות הגירה עיקריות.

| Royal Scythes, Skythoi Basiloi

© re The Picts: Servius on Aenid 4.v.146

תוכן