פרק ראשון - גלות דרך הים .1

פרק שני -  ישעיה .11

פרק שלישי - ספרד .27

פרק רביעי - ירמיה .43

פרק חמישי - שלבים של הגולה .49

פרק שישי - יחזקאל .53

פרק שביעי - גורל הגולים .59

פרק שמיני - הושע .61

פרק תשיעי - הגימירי .71

פרק עשירי - עובדיה ויונה .83

פרק אחד עשרה - הסקיתים . 87

פרק שתים עשרה - מיכה .97

פרק שלוש עשרה - מסלולי הגירה .101

פרק ארבע עשרה - זכריה .105

פרק חמש עשרה - מלאכי .107

פרק שש עשרה - ספר בראשית .111

פרק שבע עשרה - ספרי שמות, ויקרא, ובמדבר .119

פרק שמונה עשרה - ספר דברים .123

פרק תשע עשרה - סיכום .131

איורים

דולמנים: דנמרק, הגולן, ארץ ישראל 40

דולמנים: האי קורסיקה בים התיכון, אירלנד,

חשבון ממזרח לירדן בארץ ישראל, דנמרק 41

ג'ון בול: הסמל העממי של בריטניה 48

חייל יהודי מלכיש בצבא אשור 52

בית המקדש 57

 

הראם (חד קרן) והאריה, בסמל הרשמי של בריטניה .96

סמלי יוסף בשטר הדולר 130

 

תוספות 135

נספח מספר 1 התנ"ך סיכום .137

נספח מספר 2 בני ישראל באירופה .147

שאלות ותשובות

1. אנטי-שמיים בין בני עשרת השבטים

2. בנות הברית בתקופת השואה

3. הבריטים בארץ ישראל

4 . מדיניות עוינת למדינת ישראל

5. גרמנים

6. מראה חיצוני

7. טוענים אחרים לתואר "בני עשרת השבטים"

8. אפגנים

9. בורמה

10. אתיופיה

11. קהילות יהודיות

12. נוסעים יהודים ועשרת השבטים במזרח

13. הנפקא מינה של כל העניין

 

חמישה חומשי תורה 109

מאמרים .153
 

הרמב"ן : חזרתו של אפרים .161

אברבנל : הם יחזרו עם ילדיהם .164

חניה לאה : ברית עם. וגאולת ישראל .165

אהרון שם טוב: האחריות של יהודה .167

 

מפות

 7
 השבטים בארץ ישראל
 
8
 ישראל ויהודה
 
9
 מזרח התיכון בזמן הגלות
 
10
 מקומות גלות במזרח התיכון
 
22
 ארץ סינים: אוסטרליה
 
23
 ישראל, פניקיה, וחמת: דפני של אנטיוכיה
 
24
 מסלול כיוון הגולים לגולה
 
25
 ספרד בימי קדם
 
26
 קצווי ארץ: עשרת השבטים נמצאים בקצווי ארץ כאשר ארץ ישראל נמצאת בטבור הארץ (יחזקאל כח,יב)
 
39
 ריכוזים של מצבות "מגליתיות" במערב אירופה
 
42
 ריכוזים של מצבות "מגליתיות" מסביב העולם
 
58
 מסלול כיוון הגולים לגולה: הגימירי והסקיתים
 
65
 התפשטות הגימירי והסקיתים
 
66
 מקומות ישוב של הגולים במזרח התיכון
 
67
 מקומות אשר בהם הובאו הגולים לפי חז"ל
 
68
 התפשטות הסקיתים
 
69
 התפשטות תרבות הקלטים (הילסטאט)
 
70
 הגירת השבטים
 
82
 התפשטות הקלטים
 
86
 פלישות אנגלים, סקסונים, יוטים, ואחרים לבריטניה
 
109
 קיום הבטחות לשבטי ישראל
 
110
 ארץ הולנד: החלק מתחת לפני הים

(בראשית מט,יג)
 
128
 חלוקת השבטים בימי קדם
 
129
 חלוקת השבטים בזמן הזה במערב אירופה
 
136
 ארצות השבטים בזמן הזה במערב אירופה
 
You can purchase this book for $10.00 for a short time only. .ניתן לרכוש ספר זה עבור 30 ש"ח כולל דמי משלוח לחץ כאן לרכישתו OFFER H: Hebrew Achim Acharim - The Other Brothers - $10.00 [for a short time only]
http://britam.org/hebrew/Oriel-one.htmlאחים אחרים


 

אחים אחרים